Opleidingsportaal

Nog geen profiel?
Maak hier uw profiel aan >>

Kalender voor boekhouders en accountants

 • Klassikale opleidingen op diverse locaties in Vlaanderen
 • Actuele thema's gegeven door topsprekers
 • Halve of hele dagen
 • Erkend voor opleidingsuren

Vind meteen wat u zoekt in het klassikale aanbod voor boekhouders en accountants.

  • 17/12/2019
  • 13:30 - 17:45
  • Officenter Hasselt
  • 15
  Register

  Doelstelling

  Aan het einde van deze opleiding zal u een volledig inzicht krijgen omtrent de werking van een levensverzekering alsook hoe levensverzekeringen kunnen gebruikt worden in kader van successieplanning. 

  Inhoud

  • korte inleiding successierechten;
  • juridisch en fiscaal kader van levensverzekeringen;
  • partijen binnen levensverzekeringen en hun rechten;
  • de verschillende mogelijke begunstigingsclausules en de implicaties hierop bij het overlijden van de verzekerde;
  • vermogensoverdracht en successieplanning via levensverzekeringen;
  • levensverzekeringen op 2 namen;
  • de schenking van een levensverzekering;
  • enz ...

  Docenten

  Philipp Bollen - Directeur Estate Planning bij BNP Paribas Fortis
  Sabrina Van Roy - Head of Estate Planning Compentence Center bij BNP Paribas Fortis

  Pedagogische aanpak


  GFP Live Seminar - Klassikale opleiding met theoretische uiteenzettting aan de hand van powerpoint dia’s.

  Vereiste voorkennis

  Een basiskennis van erfrecht en successierechten is vereist.

  Duur

  Sessie van 4 uur met pauze

  Opleidingspunten of -uren

  FSMA Bank (500026 AB): 0 opleidingspunten
  FSMA Verzekeringen (500026 AB): 4 opleidingspunten
  BIBF: 4 opleidingsuren
  IAB: 4 opleidingsuren

  • 09/01/2020
  • 13:30 - 17:45
  • Hotel Van der Valk in Oostkamp
  • 19
  Register

  Doelstelling

  Tegen het einde van dit seminarie zal u de verschillen tussen de verschillende samenlevingsvormen op burgerlijk en fiscaal vlak kunnen uitleggen en omzetten in de dagelijkse praktijk van klanten.

  Inhoud

  In onze dagelijkse adviespraktijk worden we vaak geconfronteerd met de verschillende vormen van samenleven. Wat zijn nu specifiek de verschillen tussen de wettelijke samenwoning, de feitelijke samenwoning en het huwelijk? I

  De volgende topics komen aan bod:

  • Formalisme
   • Definitie van de verschillende samenlevingsvormen
   • Vanaf wanneer is men feitelijk, wettelijk samenwonend of gehuwd
   • Wat zijn de voorwaarden
   • Hoe kan een samenlevingsvorm beëindigd worden
  • Primair stelsel
   • Wat zijn de rechten en plichten van de gehuwden, van de wettelijke samenwonenden en de feitelijk samenwonenden
  • Secundair stelsel
   • Hoe zijn de vermogens samengesteld bij de gehuwden, de wettelijk en de feitelijk samenwonenden
   • Welke huwelijksstelsels bestaan er
  • Erfrecht
   • Het wettelijk erfrecht bij de verschillende samenlevingsvormen
   • Hoe afwijken van dit erfrecht
  • Bestuur van het vermogen
  • Fiscaliteit van de verschillende samenlevingsvormen
   • in de personenbelasting
   • voor de erfbelasting
   • voor de schenkbelasting 

  Docenten

  Philipp Bollen - Directeur Estate Planning bij BNP Paribas Fortis
  Sabrina Van Roy - Head of Estate Planning Compentence Center bij BNP Paribas Fortis

  Pedagogische aanpak


  GFP Live Seminar - Klassikale opleiding met theoretische uiteenzettting aan de hand van powerpoint dia’s.

  Vereiste voorkennis

  Een basiskennis van erfrecht en successierechten is vereist.

  Duur

  Sessie van 4 uur met pauze

  Opleidingspunten of -uren

  FSMA Bank (500026 AB): 4 opleidingspunten
  FSMA Verzekeringen (500026 AB): 4 opleidingspunten
  BIBF: 4 opleidingsuren
  IAB: 4 opleidingsuren

  Deelnemers die zowel activiteiten BANK als VERZEKERINGEN uitoefenen dienen bij hun inschrijving een keuze te maken uit één van de 2 attesten. Cumulatie voor beide attesten is niet mogelijk!

  • 16/01/2020
  • 13:30 - 17:45
  • Officenter Geel
  • 20
  Register

  Doelstelling

  Tegen het einde van dit seminarie zal u de verschillen tussen de verschillende samenlevingsvormen op burgerlijk en fiscaal vlak kunnen uitleggen en omzetten in de dagelijkse praktijk van klanten.

  Inhoud

  In onze dagelijkse adviespraktijk worden we vaak geconfronteerd met de verschillende vormen van samenleven. Wat zijn nu specifiek de verschillen tussen de wettelijke samenwoning, de feitelijke samenwoning en het huwelijk? I

  De volgende topics komen aan bod:

  • Formalisme
   • Definitie van de verschillende samenlevingsvormen
   • Vanaf wanneer is men feitelijk, wettelijk samenwonend of gehuwd
   • Wat zijn de voorwaarden
   • Hoe kan een samenlevingsvorm beëindigd worden
  • Primair stelsel
   • Wat zijn de rechten en plichten van de gehuwden, van de wettelijke samenwonenden en de feitelijk samenwonenden
  • Secundair stelsel
   • Hoe zijn de vermogens samengesteld bij de gehuwden, de wettelijk en de feitelijk samenwonenden
   • Welke huwelijksstelsels bestaan er
  • Erfrecht
   • Het wettelijk erfrecht bij de verschillende samenlevingsvormen
   • Hoe afwijken van dit erfrecht
  • Bestuur van het vermogen
  • Fiscaliteit van de verschillende samenlevingsvormen
   • in de personenbelasting
   • voor de erfbelasting
   • voor de schenkbelasting 

  Docenten

  Philipp Bollen - Directeur Estate Planning bij BNP Paribas Fortis
  Sabrina Van Roy - Head of Estate Planning Compentence Center bij BNP Paribas Fortis

  Pedagogische aanpak


  GFP Live Seminar - Klassikale opleiding met theoretische uiteenzettting aan de hand van powerpoint dia’s.

  Vereiste voorkennis

  Een basiskennis van erfrecht en successierechten is vereist.

  Duur

  Sessie van 4 uur met pauze

  Opleidingspunten of -uren

  FSMA Bank (500026 AB): 4 opleidingspunten
  FSMA Verzekeringen (500026 AB): 4 opleidingspunten
  BIBF: 4 opleidingsuren
  IAB: 4 opleidingsuren

  Deelnemers die zowel activiteiten BANK als VERZEKERINGEN uitoefenen dienen bij hun inschrijving een keuze te maken uit één van de 2 attesten. Cumulatie voor beide attesten is niet mogelijk!

  • 21/01/2020
  • 13:30 - 17:45
  • Officenter Aalst
  • 12
  Register

  Doelstelling

  Tegen het einde van dit seminarie zal u de verschillen tussen de verschillende samenlevingsvormen op burgerlijk en fiscaal vlak kunnen uitleggen en omzetten in de dagelijkse praktijk van klanten.

  Inhoud

  In onze dagelijkse adviespraktijk worden we vaak geconfronteerd met de verschillende vormen van samenleven. Wat zijn nu specifiek de verschillen tussen de wettelijke samenwoning, de feitelijke samenwoning en het huwelijk? I

  De volgende topics komen aan bod:

  • Formalisme
   • Definitie van de verschillende samenlevingsvormen
   • Vanaf wanneer is men feitelijk, wettelijk samenwonend of gehuwd
   • Wat zijn de voorwaarden
   • Hoe kan een samenlevingsvorm beëindigd worden
  • Primair stelsel
   • Wat zijn de rechten en plichten van de gehuwden, van de wettelijke samenwonenden en de feitelijk samenwonenden
  • Secundair stelsel
   • Hoe zijn de vermogens samengesteld bij de gehuwden, de wettelijk en de feitelijk samenwonenden
   • Welke huwelijksstelsels bestaan er
  • Erfrecht
   • Het wettelijk erfrecht bij de verschillende samenlevingsvormen
   • Hoe afwijken van dit erfrecht
  • Bestuur van het vermogen
  • Fiscaliteit van de verschillende samenlevingsvormen
   • in de personenbelasting
   • voor de erfbelasting
   • voor de schenkbelasting 

  Docenten

  Philipp Bollen - Directeur Estate Planning bij BNP Paribas Fortis
  Sabrina Van Roy - Head of Estate Planning Compentence Center bij BNP Paribas Fortis

  Pedagogische aanpak


  GFP Live Seminar - Klassikale opleiding met theoretische uiteenzettting aan de hand van powerpoint dia’s.

  Vereiste voorkennis

  Een basiskennis van erfrecht en successierechten is vereist.

  Duur

  Sessie van 4 uur met pauze

  Opleidingspunten of -uren

  FSMA Bank (500026 AB): 4 opleidingspunten
  FSMA Verzekeringen (500026 AB): 4 opleidingspunten
  BIBF: 4 opleidingsuren
  IAB: 4 opleidingsuren

  Deelnemers die zowel activiteiten BANK als VERZEKERINGEN uitoefenen dienen bij hun inschrijving een keuze te maken uit één van de 2 attesten. Cumulatie voor beide attesten is niet mogelijk!

  • 20/02/2020
  • 26/03/2020
  • 4 sessions
  • Officenter Geel
  • 20
  Register

  Doelstelling

  Tijdens dit traject van 4 halve dagen leert u de basis van ons vernieuwde erfrecht en huwelijksvermogensrecht. Na afloop kent u de belangrijkste principes en nieuwigheden, weet u wat de verschillen tussen alleenstaanden, gehuwden en samenwonenden zijn, hebt u inzicht in de erfbelasting, weet u welk deel van de nalatenschap reservatair is en over welk deel iemand vrij kan beschikken en bent u in staat uw klanten te adviseren over manieren om hun nalatenschap te plannen.

  Inhoud

  Namiddag 1

  • Welke huwelijksvermogensstelsels bestaan er?

  • Wat zijn de verschillen tussen wettelijk stelsel, algehele gemeenschap en scheiding van goederen?
  • Wie zijn de wettelijke erfgenamen van een alleenstaande en wat is hun erfdeel?
  • Wat is eigen, wat is gemeenschappelijk in een wettelijk stelsel?
  • Oefeningen om de erfgenamen en het erfdeel te bepalen van alleenstaanden.

  Namiddag 2

  • Wat zijn de verschillen tussen huwen, wettelijk en feitelijk samenwonen?
  • Wat zijn de gevolgen voor het erfrecht bij de gehuwden?
  • Wat zijn de gevolgen voor het erfrecht van de samenwonende partners?
  • Oefeningen om de erfgenamen en het erfdeel te bepalen van gehuwden en samenwonenden.

  Namiddag 3

  • Welke deel van een nalatenschap is reservatair en welk deel beschikbaar?
  • Wie zijn de reservataire erfgenamen?
  • Wat zijn erfovereenkomsten?
  • Hoe een nalatenschap aanvaarden of verwerpen?
  • Wat zijn de tarieven van de erfbelasting?
  • Hoe de belastbare grondslag van een nalatenschap bepalen?

  Namiddag 4

  Tijdens deze namiddag wordt de theorie in de praktijk omgezet aan de hand van verschillende cases. Diverse planningstechnieken komen aan bod die u helpen uw klanten advies op maat te geven over hun successieplanning.

  • U bepaalt de erfgenamen in diverse situaties en hun erfdeel.
  • U berekent de erfbelasting in diverse situaties aan de hand van een tool.
  • U past planningstechnieken toe om de erfbelasting te verminderen.
  • enz ...

  Docenten

  Philipp Bollen - Directeur Estate Planning bij BNP Paribas Fortis
  Sabrina Van Roy - Head of Estate Planning -  Private Banking bij BNP Paribas Fortis

  Pedagogische aanpak


  GFP Live Seminar - Klassikale opleiding met theoretische uiteenzettting aan de hand van powerpoint dia’s.

  Vereiste voorkennis

  Er is geen voorkennis vereist

  Duur

  Sessie van 4 halve dagen telkens van 4 uur met pauze

  Opleidingspunten of -uren

  FSMA Bank (500026 AB): 8 opleidingspunten
  FSMA Verzekeringen (500026 AB): 8 opleidingspunten
  BIBF: 16 opleidingsuren
  IAB: 16 opleidingsuren

  Deelnemers die zowel activiteiten BANK als VERZEKERINGEN uitoefenen dienen bij hun inschrijving een keuze te maken uit één van de 2 attesten. Cumulatie voor beide attesten is niet mogelijk!

  • 03/03/2020
  • 24/03/2020
  • 4 sessions
  • Officenter Aalst
  • 19
  Register

  Doelstelling

  Tijdens dit traject van 4 halve dagen leert u de basis van ons vernieuwde erfrecht en huwelijksvermogensrecht. Na afloop kent u de belangrijkste principes en nieuwigheden, weet u wat de verschillen tussen alleenstaanden, gehuwden en samenwonenden zijn, hebt u inzicht in de erfbelasting, weet u welk deel van de nalatenschap reservatair is en over welk deel iemand vrij kan beschikken en bent u in staat uw klanten te adviseren over manieren om hun nalatenschap te plannen.

  Inhoud

  Namiddag 1

  • Welke huwelijksvermogensstelsels bestaan er?

  • Wat zijn de verschillen tussen wettelijk stelsel, algehele gemeenschap en scheiding van goederen?
  • Wie zijn de wettelijke erfgenamen van een alleenstaande en wat is hun erfdeel?
  • Wat is eigen, wat is gemeenschappelijk in een wettelijk stelsel?
  • Oefeningen om de erfgenamen en het erfdeel te bepalen van alleenstaanden.

  Namiddag 2

  • Wat zijn de verschillen tussen huwen, wettelijk en feitelijk samenwonen?
  • Wat zijn de gevolgen voor het erfrecht bij de gehuwden?
  • Wat zijn de gevolgen voor het erfrecht van de samenwonende partners?
  • Oefeningen om de erfgenamen en het erfdeel te bepalen van gehuwden en samenwonenden.

  Namiddag 3

  • Welke deel van een nalatenschap is reservatair en welk deel beschikbaar?
  • Wie zijn de reservataire erfgenamen?
  • Wat zijn erfovereenkomsten?
  • Hoe een nalatenschap aanvaarden of verwerpen?
  • Wat zijn de tarieven van de erfbelasting?
  • Hoe de belastbare grondslag van een nalatenschap bepalen?

  Namiddag 4

  Tijdens deze namiddag wordt de theorie in de praktijk omgezet aan de hand van verschillende cases. Diverse planningstechnieken komen aan bod die u helpen uw klanten advies op maat te geven over hun successieplanning.

  • U bepaalt de erfgenamen in diverse situaties en hun erfdeel.
  • U berekent de erfbelasting in diverse situaties aan de hand van een tool.
  • U past planningstechnieken toe om de erfbelasting te verminderen.
  • enz ...

  Docenten

  Philipp Bollen - Directeur Estate Planning bij BNP Paribas Fortis
  Sabrina Van Roy - Head of Estate Planning - Private Banking bij BNP Paribas Fortis

  Pedagogische aanpak


  GFP Live Seminar - Klassikale opleiding met theoretische uiteenzettting aan de hand van powerpoint dia’s.

  Vereiste voorkennis

  Er is geen voorkennis vereist

  Duur

  Sessie van 4 halve dagen telkens van 4 uur met pauze

  Opleidingspunten of -uren

  FSMA Bank (500026 AB): 8 opleidingspunten
  FSMA Verzekeringen (500026 AB): 8 opleidingspunten
  BIBF: 16 opleidingsuren
  IAB: 16 opleidingsuren

  Deelnemers die zowel activiteiten BANK als VERZEKERINGEN uitoefenen dienen bij hun inschrijving een keuze te maken uit één van de 2 attesten. Cumulatie voor beide attesten is niet mogelijk!

  

Hulp nodig bij het inschrijven?

Neem contact op met Ilse via email ilse@gfp.be of via telefoon +32 (0)2 808 21 18

Ik help u graag verder.

     

CONTACTEER ONS

Vragen over een opleiding?
Contacteer Ilse - Program Manager Training Institute

Global Financial Platform
Office Center Tribes Brussel 
Louizalaan 279
1050 Brussel

Tel. +32 (0)2 808 21 18 - Email : ilse@gfp.be